“Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.”

Honoriusz Balzac

rejestracja | 62 - 767 20 57

w godz. 8:00 - 16:00 / od Poniedziałku do Piątku

O nas

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu przy ulicy Lipowej 5 działa od początku lat 80tych, a jej historia sięga początków tworzenia się lecznictwa odwykowego w naszym mieście i wieloletniego „przecierania szlaków” w rozwijaniu miejsca, gdzie pacjenci uzależnieni zostaną objęci specjalistyczną pomocą.

Przez te lata wiele osób o których nie sposób tu wspomnieć tworzyło, współpracowało oraz wspierało działania naszej placówki, co pomogło zebrać bagaż cennych doświadczenia z których cały czas korzystamy. Wraz z rozwojem wiedzy na temat uzależnień, kształtowania się nowych metod leczenia oraz ciągłej nauki, którą czerpiemy od naszych pacjentów stworzyliśmy program pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, który jest realizowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundamentem tej pomocy jest profesjonalna terapia prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym, którą zajmują się wykształceni specjaliści.

Łączymy pasję z rzetelnym rozwojem zawodowym, zapewniamy życzliwe podejście i dyskrecję, a przede wszystkim wiemy jak leczyć uzależnienie.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzlażnienia - Kalisz

Kadra

Elżbieta Antczak

Kierownik Poradni, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Bułhak

Lekarz specjalista - psychiatra

Ewelina Pilarczyk

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Daniel Halak

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Danuta Jodłowska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Justyna Skowrońska-Grajek

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Czesław Rubas

Certyfikowany instruktor psychoterapii uzależnień

Dorota Żywicka

Psycholog, trener NLP

Helena Duczmańska

Rejestracja

Oferta terapeutyczna

Psychoterapia jest podstawową formą leczenia prowadzoną przez naszą poradnię, oferujemy pomoc zarówno osobom uzależnionym, jak i osobom, których bliscy mają problemy z uzależnieniami, tzw. współuzależnionym oraz dorosłym dzieciom alkoholików. W ramach psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia odbywają się spotkania indywidualne oraz zajęcia na grupach, natomiast psychoterapia DDA w ramach spotkań indywidualnych.

Spotkania indywidualne są ważnym elementem kompleksowego programu terapii, podczas którego pacjent zostaje objęty opieką terapeuty prowadzącego, dzięki której ma możliwość w warunkach zapewniających komfort i poczucie bezpieczeństwa omówić swoje problemy i pracować nad osobistymi trudnościami w procesie zdrowienia, daje to możliwość dostosowania założeń programu terapeutycznego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Spotkania grupowe odbywają się w małych grupach pacjentów, program terapeutyczny na nich realizowany obejmuje szereg tematów, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat uzależnienia bądź współuzależnienia, przyjrzenie się swoim trudnościom, pozwala na wymianę doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia od innych osób zmagającymi się z podobnymi problemami.
W ramach naszej oferty pacjenci mają zapewniony dostęp i konsultacje z lekarzem psychiatrą.

UZALEŻNIENIE

Kompleksowy program psychoterapii realizowany jest zarówno podczas spotkań indywidualnych jak i zajęć grupowych. Program podzielony jest na cztery etapy, pierwsze dwie grupy obejmują zajęcia z podstawowego etapu terapii, natomiast na dwóch pozostałych realizowany jest pogłębiony etap terapii uzależnienia. Spotkania indywidualne odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu lub zgodnie z częstotliwością ustaloną z terapeutą prowadzącym, zajęcia w grupie terapeutycznej na etapie podstawowym odbywają się dwa razy w tygodniu, natomiast na etapie pogłębionym raz w tygodniu.

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Program psychoterapii również realizowany jest dwutorowo , właściwy przebieg procesu terapii możliwy jest przez spotkania indywidualne oraz zajęciach na grupach terapeutycznych. Program dla osób współuzależnionych realizowany jest na dwóch etapach, pierwsza grupa realizuje zagadnienia z etapu podstawowego, na drugiej realizowany jest etap pogłębiony. Spotkania indywidualne odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu lub zgodnie z ustaleniami z terapeutą prowadzącym, spotkania grupowe bez względu na etap odbywają się raz w tygodniu.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Program terapii i częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Poradnia Uzależnień Poczekalnia Lipowa - Kalisz

Aktualności

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10.03.2022 zmarła nasza wieloletnie koleżanka, przyjaciółka, wspłpracowniczka psycholog Dorota Żywicka

After Care 2016

W ramach umowy z Miastem Kalisz poradnia realizuje poszerzony program wspierania pacjentów, którzy ukończyli cały cykl terapeutyczny w naszej placówce. Jest on przeznaczony dla osób które chcą utrzymywać abstynencje a przy tym są zainteresowane dalszym rozwojem i pracą nad własnym trzeźwieniem.

W roku 2016 zajęcia te odbywają się w okresie od czerwca do grudnia w formie comiesięcznych, sobotnich spotkań. Szczegółowy terminarz i informacje na ten temat udziela rejestracja bądź indywidualnie terapeuci.

Dla Pacjenta

  • Świadczenia realizowane w Poradni są bezpłatne, zarówno dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Źródłem finansowania jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Skierowanie do poradni nie jest potrzebne.
  • Aby skorzystać z porady lub regularnej terapii należy ustalić termin pierwszej wizyty. Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem: 62 7672057 bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16
  • Podczas rejestracji prosimy o przygotowanie numeru pesel.
  • Po indywidualnych konsultacjach z terapeutą i postawieniu diagnozy proponujemy plan leczenia dostosowany do problematyki pacjenta.

Galeria

Kontakt

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul Lipowa 5
62-800Kalisz
tel 62 7672057
email: ptuiw.kalisz@gmail.com